Eğitim & Çağdaş ve Modern Yaklaşım

Çağdaş tipte eğitim artık yaşlanmıştır. Modern öğretim ve öğrenme yaklaşımlarından en iyi şekilde yararlanmak için modern eğitim bilimlerinde birçok gelişmiş yöntem uygulanmaktadır. Bu bağlamda, Çağdaş tip çok farklı iki alana bölünebilir. Bu, eldeki sorunun artık monolitik olmadığı gerçeğiyle yapılır. Bu iki alan arasına çizilen sınır çizgileri Modern ve Çağdaş türleri olarak adlandırılabilir. Çağdaş öğretme yaklaşımı öncelikle mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeyle ilgiliyken, Modern yaklaşımın öğretime daha pratik bir yaklaşımı vardır.

Modern kategoride, eğitim prosedür ve tekniklerinin standartlaştırılması ilk amaçtır. Bunun nedeni, çağdaş yaşamın artan bilgi gereksinimlerinin soruları ele almak için daha standartlaştırılmış yollar gerektirmesidir. Ayrıca, Modern eğitim türü, bilişsel olmayan ve yüksek düzeyde sözel öğrenme stratejilerine daha az güvenmektedir. Öte yandan, Çağdaş yaklaşım daha çok başarılı eğitim için sözel olmayan öğrenme stratejilerini kullanmakla ilgilidir. Bu durumda amaç sadece bilgi edinmek değildir. Daha ziyade, amaç, düşüncelerini geliştirmek için öğrencilerin düşüncelerini değiştirmektir. Sonuç olarak, öğretmenlerin eğitim sorunları hakkında daha derin bir anlayış oluşturmak için daha yansıtıcı tartışmalara girmeleri gerekecektir.

Öğrenme Çeşitlilikleri

Ayrıca, bir ulustaki öğrenme stillerinin çeşitliliği ve çeşitli kültürel yönleri nedeniyle, eğitim biliminin gelişimi de hem teorik hem de pratik yaklaşımlar gerektirir. Örneğin, birçok modern eğitim bilimi büyük ölçüde bütünsel düşünmenin eğitimde eşit bir yere sahip olduğu teorisine dayanmaktadır. Bu bağlamda, çağdaş model, bilimsel araştırma alanlarında incelenmiş ve geleneksel eğitim yöntemlerine dahil edilmiş uygulamaların bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak, Çağdaş yaklaşım sadece Bilimsel yöntemi müfredata dahil etmekle kalmaz, aynı zamanda bütünsel öğrenme uygulamalarını ve stratejilerini de içerir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir